Sla navigatie over

Open Vld Zonhoven staat voor een liberale gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen lage belastingen voor onze inwoners en ondernemers, een kleine en efficiënte overheid die een degelijke dienstverlening centraal plaatst, een vlot en veilig verkeer voor alle weggebruikers, een sterk veiligheidsbeleid dat criminaliteit en overlast aanpakt en een nette gemeente die zorg draagt voor het groene karakter van Zonhoven.

Wij geloven in de kracht en de vrijheid van de Zonhovenaren. Wij willen hen kansen geven om zich te ontplooien, te genieten en te participeren. Daarom zetten wij in op een bruisend verenigingsleven, een divers en kwaliteitsvol cultuur- en sportaanbod, een levendige handelskern en een goede samenwerking met alle partners die Zonhoven maken tot wat het is: een warme en dynamische gemeente waar het goed is om te leven.

 

Onze kernthema's

De prioriteit is van Open Vld Zonhoven is deskundig financieel beleid. Ondanks de coronacrisis en grote inflatie houden we de begroting onder controle gehouden, verhogen we de gemeentelijke belastingen en laten we de schulden verder dalen.

We zijn steeds bij de beste leerlingen van de klas als het gaat over schulden. De schuld per inwoner is het derde laagste van onze provincie. We zijn dan ook geen partij die aan duizenden dingen geld wil uitgeven. Aan zaken waar een gemeentebestuur eigenlijk niets te zoeken heeft. Want zo zadel je de volgende generatie alleen maar met een enorme schuldenberg op. Zonhovenaren verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen ook dat er verantwoordelijk met hun geld wordt omgegaan. Dat zullen wij nooit loslaten!

Mobiliteit is een belangrijk thema voor Zonhoven. We willen dat onze inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen, zowel met de auto als met de fiets of te voet. We willen ook dat onze kinderen veilig naar school kunnen gaan, zonder angst voor ongevallen of overlast. Daarom hebben we de afgelopen jaren een nieuwe aanpak uitgerold om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal ongevallen met letsel te verminderen.

We hebben geïnvesteerd in het verbeteren van verkeerssituaties en in gescheiden fietspaden. We hebben ook een veiligheidsplan ontwikkeld samen met de politie. Er wordt meer geflitst en de flitsbeurten staan volledig in functie van het verminderen van het aantal ongevallen met letsel. We zijn blij dat deze nieuwe aanpak werkt en dat we dat ook terugzien in de cijfers. In Zonhoven daalde het aantal ongevallen met letsel beduidend sneller dan in de rest van Vlaanderen.

Maar we zijn er nog niet. We blijven alert en kritisch bij elk ongeval. We staan stil bij de oorzaak en zoeken naar mogelijkheden om toekomstige ongevallen te vermijden. We betrekken ook onze inwoners bij ons mobiliteitsbeleid. We luisteren naar hun feedback en suggesties. We startten bijvoorbeeld een Route2School programma op, waarbij ouders aandachtspunten kunnen doorgeven rond de schoolomgevingen. Zo kunnen we samen werken aan een veiliger en aangenamer Zonhoven voor iedereen.

Wij kiezen voor een slanke en efficiënte gemeente die zorgzaam omspringt met de belastingcenten van de Zonhovenaren. Wij hebben een van de laagste schulden per inwoner van Vlaanderen. Wij houden onze personeelskosten onder controle en leveren een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze burgers. Wij bewijzen dat we op eigen kracht kunnen besturen en investeren in onze toekomst.

Wij zijn een aantrekkelijke en groeiende gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen. Wij koesteren onze groene omgeving, onze levendige handel en ons rijk verenigingsleven. Wij staan open voor samenwerking met andere gemeenten als dat een meerwaarde biedt voor de Zonhovenaren.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder