Sla navigatie over

Zonhoven wil dementievriendelijk worden

 

Zonhoven gaat aan de slag met een dementievriendelijk beleid. Daarbij hebben we aandacht voor alle vormen van dementie. Ook de samenwerking tussen zorg en andere beleidsdomeinen is cruciaal om mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen.

Schepen Frank Vandebeek legt uit: "Wie zorgdraagt voor een persoon met dementie is gebaat met onder meer lotgenotencontact. Het Expertise Centrum Dementie heeft hiervoor een uitstekende werking die we ook in Zonhovenwillen uitrollen. We doen dat ook samen met de vele partners die in het project betrokken zijn zoals de seniorenadviesraad."

Schepen Ria Hendrikx zorgt er daarnaast voor dat het lokaalsociaal beleid van Zonhoven inzet op een proactieve toeleiding naar de juiste zorg: "Op gepaste tijd hulp zoeken en een tijdige zorgplanning zijn zowel voor mensen met dementie als mantelzorgers essentieel om levenskwaliteit te behouden."

De gemeentelijke communicatiekanalen zullen ook ingezet worden om te informeren en sensibiliseren in het kader van dementie.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder